Betalingsbetingelser

Kursavgift ved RETREAT

Kursavgiften (enten den betales i det fulle eller delbetales) er ikke refunderbar. Den kan overføres til andre eller du kan få refusjon om det finnes venteliste.

Om du har betalt depositum for kost og losji er denne heller ikke refunderbar da det er retreat senteret som har mottatt denne som sikkerhet. Her kan du ta i bruk reiseforsikring ved gyldig fravær.

Kursavgift ved ukeskurs

Kursavgifter betales i det fulle og kan kun tilbakebetales ved sykdom. Det må vises/sendes sykemelding.

Utdanninger

Når du melder seg på utdanning har du enten valgt å betale full avgift eller delbetaling. Det er ingen andre refusjonsordninger enn dem du ser nedenfor. Husk å bruke egen forsikring ved refusjon ved sykdom – reiseforsikring eller sykeforsikring for personlige foretak/AS.

Depositum

Depositumet er ikke refunderbart. Når man regner ut refusjon ved avmelding (se nedenfor) inngår depositumet i dette beløpet.

Refusjon ved betaling av full kursavgift

Innen 4 måneder før første kursdag får du refundert 80 % av kursavgiften (alt minus depositumet på 20%)

Innen 3 måned før første kursdag får du refunder 60 %, av kursavgiften.

Innen 2 måned før første kursdag får du refunder 50 %, av kursavgiften.

Innen 1 måned før første kursdag får du refunder 40 %, av kursavgiften.

Er det mindre enn 1 måned før kursstart får man ikke refundert kursavgiften.

Refusjon ved delbetaling av full kursavgift

Innen 4 måneder før første kursdag får du refundert 80 % av kursavgiften (alt du har betalt minus depositumet på 20%)

Innen 3 måned før første kursdag beholdes/betales 40 %, av kursavgiften.

Innen 2 måned før første kursdag beholdes/betales 50 %, av kursavgiften.

Innen 1 måned før første kursdag beholdes/betales 60 %, av kursavgiften.

Er det mindre enn 1 måned før kursstart får man ikke refundert kursavgiften og den må betales i sin fulle.

Kan jeg gi bort / selge plassen min

Ja det kan du! – husk å melde dette til Elise Jansen på info@elisejansen.no

Kan jeg gi bort / selge plassen min til noen som er på venteliste?

Hvis det er noen på venteliste så lar det seg gjøre.

Kansellering av kurs / utdannelse

Om kurset eller utdannelsen kanselleres gis full refusjon av kursavgift. Reiseutgifter dekkes av deltakeren og må dekkes av egen forsikring.